Точки зростання

1
Світоглядне ядро
Ми хочемо допомогти студентам зростати не лише інтелектуально та професійно, але й плекати в них усвідомлення власної відповідальності та вміння будувати своє життя на християнських цінностях і принципах спільного блага й людської гідності. Упродовж 2019-2020 навчального року ФСН в рамках загально-університетського проекту розпочав впровадження програми «Світоглядного ядра», покликаної забезпечити цілісний розвиток особистості. Усі студенти бакалаврських програм протягом перших двох років навчання разом із нашими найкращими викладачами зможуть зануритися у три, взаємно пов'язані між собою, виміри людського існування: «Бог і я», «Люди і я», «Світ і я».
2
Цілісний людський розвиток у цифрову добу
Стрімкий розвиток технологій та нарощування потенціалу штучного інтелекту ставить людину перед потребою осмислення нової «цифрової дійсності». Міждисциплінарні команди ФСН, залучаючи міжнародних партнерів, творять платформу для досліджень викликів цифрової доби та
формування суспільної пропозиції і моделей суспільного розвитку. Серія щорічних міжнародних конференцій Integral Human Development in the Digital Age виносить у фокус міждисциплінарних дискусій питання цілісного людського розвитку (людської екології). Темою факультетської серії 2020 року стала Information Overload, AI, and Responsibility.
3
Бакалаврська програма з права
Стратегічною відповіддю ФСН на суспільні виклики 21 століття стала інвестиція у виховання покоління правників із моральними хребтами та філософією служіння спільному благові, які навчатимуться на новій бакалаврській програмі з права. Над створенням і розробкою бакалаврату тривалий час працювала команда Школи права УКУ разом із відомими юристами, провідними українськими правничими компаніями та міжнародними організаціями. Детальніше про нову програму тут.
4
Школа журналістики та комунікацій
2020 рік розпочав відлік нового етапу розвитку комунікаційних програм ФСН. Школа журналістики та комунікацій стала простором росту для магістерських програм із журналістики та медіакомунікацій. Інтеграція викладацьких і експертних середовищ програм, навчання «на перетинах» та взаємодія студентів програм у рамках спільних проектів формує сприятливі умови для швидкого професійного зростання, спалахування інноваційних практик та вкорінення у моральній відповідальності за комунікацію, яка культивує гідність особи. Більше про школу тут.
5
Гібридне навчання
Стрімке та глобальне поширення епідемії Covid поставило перед нами виклик радикального і швидкого занурення у формат дистанційної співпраці та цифрового навчання. Турбота про безпеку та здоров'я академічної спільноти і забезпечення якості навчального процесу стали ключовими пріоритетами на тлі карантинних обмежень та невизначеності щодо найближчих тижнів. Солідарність факультетських команд та студентів, постійна взаємодія з усіма університетськими підрозділами не тільки дозволили нам зберегти спільний комунікаційний простір, але й відкрили перспективи для росту та інновацій. Опанування цифрових інструментів для інтерактивного навчання, використання онлайн-системи CMS UCU, швидка адаптація курсів до умов цифрового середовища, запровадження практик опитування та зворотного зв'язку із студентами для коригування викладацьких практик і підходів, постійний моніторинг міжнародного університетського досвіду долання кризи стали траєкторіями розвитку та консолідації факультетської спільноти та УКУ. Більше тут.