Академічний звіт2019-2020Місія


Плекаємо академічну спільноту, об'єднану візією цілісного людського розвитку, зорієнтовану на студентське середовище, з наголосами на формуванні цілісної особистості, живому християнстві, інноваційному та критичному думанні, моральній чуттєвості, командній взаємодії та лідерстві у служінні.
Наші принципи
Точки зростання
1
Світоглядне ядро
Ми хочемо допомогти студентам зростати не лише інтелектуально та професійно, але і плекати у них усвідомлення власної відповідальності та вміння будувати своє життя на християнських цінностях та принципах спільного блага й людської гідності. Впродовж 2019-2020 навчального року ФСН в рамках загально-університетського проекту розпочав впровадження програми «Світоглядного ядра», покликаної забезпечити цілісний розвиток особистості. Усі студенти бакалаврських програм впродовж перших двох років навчання разом із нашими найкращими викладачами зможуть зануритися у три, взаємно пов'язані між собою, виміри людського існування: «Бог і я», «Люди і я», «Світ і я».
2
Цілісний людський розвиток у цифрову добу
Стрімкий розвиток технологій та нарощування потенціалу штучного інтелекту ставить людину перед потребою осмислення нової «цифрової дійсності». Міждисциплінарні команди ФСН, залучаючи міжнародних партнерів, творять платформу для досліджень викликів цифрової доби та
формування суспільної пропозиції і моделей суспільного розвитку. Серія щорічних міжнародних конференцій Integral Human Development in the Digital Age виносить у фокус міждисциплінарних дискусій питання цілісного людського розвитку (людської екології). Темою 2020 року факультетської серії стала Information Overload, AI, and Responsibility.
3
Бакалаврська програма з права
Стратегічною відповіддю ФСН на суспільні виклики 21 століття стала інвестиція у виховання покоління правників із моральними хребтами та філософією служіння спільному благові, які навчатимуться на новій бакалаврській програмі з права. Над створенням і розробкою бакалаврату тривалий час працювала команда Школи права УКУ разом із відомими юристами, провідними українськими правничими компаніями та міжнародними організаціями. Детальніше про нову програму тут.
4
Школа журналістики та комунікацій
2020 рік розпочав відлік нового етапу розвитку комунікаційних програм ФСН. Школа журналістики та комунікацій стала простором росту для магістерських програм із журналістики та медіакомунікацій. Інтеграція викладацьких і експертних середовищ програм, навчання «на перетинах» та взаємодія студентів програм в рамках спільних проектів формує сприятливе середовище для швидкого професійного зростання, спалахування інноваційних практик та вкорінення у моральній відповідальності за комунікацію, яка культивує гідність особи. Більше про школу тут.
5
Гібридне навчання
Стрімке та глобальне поширення епідемії Covid поставило перед нами виклик радикального і швидкого занурення у формат дистанційної співпраці та цифрового навчання. Турбота про безпеку та здоров'я академічної спільноти і забезпечення якості навчального процесу стали ключовими пріоритетами на тлі карантинних обмежень та невизначеності щодо найближчих тижнів. Солідарність факультетських команд та студентів, підсилена постійною взаємодією із усіма університетськими підрозділами не тільки дозволили нам зберегти спільний комунікаційний простір, але й відкрили перспективи для росту та інновацій. Опанування цифрових інструментів для інтерактивного навчання, використання онлайн-навчання CMS UCU, швидка адаптація курсів до умов цифрового середовища, запровадження практик опитування та зворотного зв'язку із студентами для коригування викладацьких практик та підходів, постійний моніторинг міжнародного університетського досвіду долання кризи стали траєкторіями розвитку та консолідації факультетської спільноти та УКУ. Більше тут.
8
освітніх програм
3 бакалаврських
5 магістерських
520
студентів
337 бакалаврів
183 магістри
106
викладачів
18 іноземних
88 факультетських
 
Програми
Етика-Політика-Економіка
Бакалаврська програма Етика-Політика-Економіка175 студентів. Покликана виховати високоосвічених лідерів, відданих моральним цінностям, гідності людини, свободі, солідарності, спільному благу, правам людини, справедливості, які в своїх рішеннях керуються цінностями та принципами. Сформувати творчих, ініціативних, спрямованих на результат громадських лідерів, політиків, економістів, управлінців, відповідальних за суспільні,
політичні та економічні процеси, метою яких є розвиток людини, родини та суспільства в Україні та на міжнародній арені.
Школа права
Магістерська програма Права Людини 45 студентів. Програма покликана поєднувати ціннісно-орієнтований дискурс у сфері захисту прав людини зі здобуттям навиків практичної юридичної діяльності в українському та міжнародному правничому середовищах, що уможливить. працевлаштування майбутніх випускників секторі юридичного бізнесу і публічній сфері. Бакалаврська програма Право49 студентів. Ціннісно-орієнтована освітня програма, сформована з урахуванням світових стандартів викладання права та запитів практичного середовища, на основі християнського світогляду. Світоглядною основою вивчення права слугуватиме повага до людської гідності та інші католицькі цінності.
Школа журналістики та комунікацій
Магістерська програма з журналістики 31 студент. Магістерська програма з медіакомунікацій34 студенти.
Спільнота із засобами масової інформації та професійним досвідом, яка завдяки освітнім та комунікаційним інструментам, досвіду, лідерським якостям та служінню створює нові можливості для цілісного людського розвитку та якісних змін у суспільстві.
Соціологія
Бакалаврська програма з соціології — 113 студентів. Покликана готувати спеціалістів-соціологів, здатних втілювати практичні проекти. Програма містить обов'язкову практику, проведення соціологічних досліджень на базі соціологічної лабораторії, стажування в соціологічних агенціях, викладання частини курсів англійською мовою.
Школа публічного управління
Програма Публічне управління та адміністрування32 студенти. Це
нинішня пропозиція від УКУ завтрашнім лідерам у державному управлінні та
місцевому самоврядуванні. Це пропозиція підготувати себе і свої команди до
ефективного "служіння, свідчення і спілкування" задля розвитку нашої країни.
Інститут лідерства та управління
Магістерська програма Управління неприбутковими організаціями 41 студент. Єдина в Україні навчальна програма такого рівня, створена для тих, хто працює в неприбутковому секторі та прагне поєднати здобуття якісної професійної освіти з роботою. Програма розрахована на професійне зростання лідерів, які працюють у громадському секторі, мають управлінський досвід та прагнуть цілісного й системного розвитку власної організації.


Міжнародний досвід
Служіння
Спільнота
Інтелектуальне збагачення студентів супроводжується персональною, духовною та соціальною трансформацією. Це відбувається завдяки можливості перебування у Колегіумі, який пропонує не тільки комфортні умови проживання, але і участь в унікальній освітньо-формаційній програмі «Християнська духовність в постмодерній добі». Програма включає такі напрямки формації: формування особистості, духовний розвиток, дозвілля, культура, спорт. У попередньому навчальному році до карантину такою можливістю скористались студенти перших курсів програм Соціології та Етики-Політики-Економіки. Студенти також мають змогу щороку брати участь у різноманітних прощах та реколекціях, які неодмінно залишають свій ціннісний відбиток у житті та формуванні особистості, ставленні до ближнього і самого себе. Завдяки праці Духовно-пасторалього відділу студенти всіх курсів бакалаврських програм мали змогу стати учасниками загальноуківських прощ та реколекцій — 45 студентів ЕПЕ та 16 студентів соціологів протягом 2019-2020 н.р. ще до настання пандемії.
156
вступників
190
середній бал вступників бакалаврів
43,75%
бакалаврів отримали фінансову підтримку
64%
магістрів отримали фінансову підтримку
 
Світоглядне ядро
«Я мала змогу серед широкої палітри різних курсів Світоглядного ядра вибрати ті, які відгукувалися найбільше: "Біоетика" та "Людина. Суспільство. Свобода". Обидва курси були потрібні мені в цей момент, аби чітко окреслити власне ставлення до важливих питань сучасності. Під час навчання ми багато дискутували і розбивали власні упередження та стереотипи об скелі спільних істин. Ми об'єднувалися в групи і творили фантастично цікаві проекти, якими надихались і прагнули творчо шукати рішення для змін у світі. Найголовніша навичка, яку я винесла - не боятися змінювати думку. На обох курсах я була доволі категоричною у своїх висловлюваннях, але підтримка викладачів, ґрунтовні пояснення та щире ділення досвідом давали можливість проявитися метаморфозам у моєму мисленні. Світоглядне ядро - це курс, який пропонує велику кількість різних програм, у яких ми точно зможемо змінити себе. Курси, які я вже пройшла, кардинально змінили кут мого зору на певні галузі життя. Після пар ніколи не була байдужа і мала гарну поживу для рефлексій. Певна, що знання, які ми отримуємо на цих курсах, закарбовуються не тільки в мозку, а й в серці.»


Дарина Колмик, студентка Соціології, цикл «Світ і Я»

"Не бійтеся змінювати думку"
«Я пройшла два курси Світоглядного ядра з напрямку "Люди і я": курс пані Ярини Колісник "Здоров'я людини у сучасному суспільстві" та курс пана Максима Коляди "LifeDesign: як прокласти свій шлях у світі постійних змін". В результаті появи у світі пандемії коронавірусу обидва курси виявились вельми доречними та корисними для мого розвитку. Після курсу пані Ярини я не лише навчилась правильно моніторити стан свого здоров'я, а й здобула багато корисних знань та звичок, які, як я вважаю, допомагають мені, як студентці, успішно підтримувати свій фізичний та моральний стан під час навчання. Курс "LifeDesign: як прокласти свій шлях у світі постійних змін" допоміг мені розвинути стратегічне мислення, навчив розставляти пріоритети, зрозуміти які мої кар'єрні цінності та орієнтації, що допоможе в майбутньому практично безпомилково визначити індивідуальний курс професійного розвитку.»
Софія Демків, студентка Соціології, цикл
«Люди і Я»
"Здоров'я має значення"
«Курс «Релігія у сучасному світі» Романа Назаренка дав розуміння концепції релігії у різних країнах світу та культурах. Розглянувши історичні передумови та дослідивши вчення тих чи інших вірувань, ми могли робити висновки про світоглядні засади різних народів та як вони відповідно впливають на їхні соціо-політичні орієнтири. Загалом цей курс був дуже доречним для студентів ЕПЕ, адже питання релігії відіграють далеко не останню роль у сучасних конфліктах та формуванні політичних союзів, тому вміння усвідомлювати підсвідомі упередження держав з різним релігійним бекграундом може стати ключовим інструментом для аналізу їх геополітичної поведінки. У курсі «Біблія та її світ» Галини Теслюк ми зосереджували увагу на юдейському та християнському Святому Писанні. Для мене особисто цей курс дав змогу поринути у світ Біблії глибше, навчитися її читати так, аби розуміти контекст викладеного на папері. Впродовж цього курсу окреме місце у силабусі було виділене для розуміння ролі жінки у християнському вченні. В результаті досліджень текстів та обговорень значимості ролі жінок у ході подій, викладених у Святому Письмі, ми для себе зруйнували безліч стереотипів та глянули на звичні речі із зовсім іншого боку.
Анастасія Звір, студентка ЕПЕ, цикл
«Бог і Я»
"Релігія VS Держава "
«Метою курсу "Любов у західній філософській традиції" було навчитися розуміти філософсько-історичні підґрунтя проблеми любові. Цього я й навчився. Завдяки курсу тепер я можу розглядати поняття любові глибше, аніж через призму сучасних суспільних тенденцій, та розуміти
його як вкрай глибоке явище, над розумінням якого ламають голову найкращі мислителі вже не одне тисячоліття. Звісно, "дороговказом" у вибудовуванні власних стосунків цей курс не став, але допоміг мені переосмислити їх та глянути під дещо іншим, глибшим контекстом. Та й про фактор "різнобічного розвитку" після вивчення цього курсу не слід забувати: тепер значно компетентніший в філософських трактуваннях любові, що не тільки дає мені бонуси, як співбесіднику, але й допомагає при вивченні суміжних філософських дисциплін. Окрім того цей курс – перша філософська дисципліна, яку мені вдалося осягнути та відкрила мені світ "Σοφία".
Карпа Данило,
студент ЕПЕ, цикл «Люди і Я»
"Емоції мають вплив"
«В рамках програми "Світоглядне ядро" я обрав 2 курси: "Релігія в сучасному світі" та "Біблія і її світ: постаті, історія, культура". Обираючи ці курси, я керувався рекомендаціями викладача Романа Назаренка та зацікавленістю темою Біблії, адже до цього рівень знань був на рівні шкільного курсу "Християнська етика". Курс "Релігія в сучасному світі" видався дуже цікавим, адже пан Роман розкрив велике різноманіття актуальних тем. Найбільше запам'ятався модуль про іслам,
адже ми розібрали погляди мусульман, історію цієї релігії та розбили стереотипи. Також цікавими були лекції про перспективи релігії та про антиісламську пропаганду в кінематографі. Розуміння ісламської традиції є ключовим знанням, адже це друга, а потенційно перша у світі релігія, тому потрібно усвідомлювати переконання мусульман. Курс "Біблія і її світ: постаті, історія, культура" дав багато інформації щодо Старого Завіту. Також ми обговорювали та досліджували Новий Завіт, що дало картину про базові поняття християнства, що важливо для комунікації в християнському суспільстві"
Володимир Сухолиткий,
студент ЕПЕ, цикл «Бог і Я»
"Не бійтеся змінювати свої думки"
«Під час програми «Світоглядного ядра» 2019-2020 навчального року, я обрав курси «Людина. Суспільство. Свобода» (М. Маринович та В. Турчиновський) та «Україна: історія, культура,ментальність» (Я. Грицак). Обидва курси мали спільну рису – розуміння минулого, як досвід
для майбутнього. Пан Мирослав Маринович розповідав про свій власний
досвід у Гельсінській групі, вчення Андрея Шептицького, а пан Володимир
Турчиновський проводив дискусію про вільну людину у вільному суспільстві.
Лекції пана Я. Грицака фокусувалися на невідомих і малопомітних аспектах історії, спробах розуміти історію нетрадиційно, що було підготовкою для нашого фінального завдання – есе про історію власної родини. Такий підхід до вивчення минулого допоміг мені відкрити новий погляд на теперішнє та по-нову розглядати майбутнє. Як студенту політології, курс «Україна: історія, культура,ментальність» навчив новому підходу до сприйняття минулого і його вплив на майбутнє, а курс «Людина. Суспільство. Свобода» відкрив призму своєрідного філософського сприйняття суспільства та поняття свободи".
Ложовський Д,
студент ЕПЕ, цикл «Світ і Я»
"Розуміння минулого, як досвід для майбутнього"
Навчання на програмах
Колегіум
Прощі та реколекції
Етична пропозиція для 21 століття
14
курсів з етичною складовою
110
вебінарів
450
учасників конференцій
Academia для суспільства
Наші викладачі
Успіх факультету суспільних наук, який сьогодні, через 5 років після заснування, займає 4 сходинку національного рейтингу найкращих факультетів у сегменті суспільних наук за версією Forbes Україна є передусім відображенням творчої, відповідальної, посвяченої та самовідданої праці викладачів та дослідників факультету. 106 осіб формують викладацький корпус ФСН, навколо якого розбудовується навчальна та дослідницька інфраструктура, практика та етос факультетських програм, шкіл та інститутів. У 19/20 академічному році 19 викладачів пройшли через програми розвитку викладацької майстерності та закордонного стажування у США, Чехії, Німеччині, Польщі, Канаді. Викладацький потенціал факультету підсилюють також команди Міжнародного інституту етики і проблем сучасності та Інституту релігії і суспільства. Ми пишаємося нашою викладацькою плеядою, а особливо радіємо за колег, котрі у 2019-2020 році стали лауреатами ряду почесних відзнак УКУ.


Випускники
Спільнота випускників факультету у 2020 поповнилася 112-ма чудовими особистостями. Не сумніваємося, що їхні знання, вміння, мережа контактів та досвід християнських цінностей дозволять їм долати непрості виклики, засновувати знакові проекти, творити навколо себе атмосферу довіри, взаємодії та партнерства. Марина Богун здобула почесне звання Valedictor 2020 та звернулася із святковими словом до усіх випускників, викладачів та гостей літніх випускних урочистостей УКУ. Марина випускниця магістерської програми з публічного управління та адміністрування, експертка з маркетингу та комунікацій, волонтерка, громадська діячка, а ще - співачка та акторка за покликом душі. Запрошуємо Вас переглянути Марини Богун, яке надихає нас світлою радістю віри та довіри, запалює енергією власного свідчення та запрошує до лідерства служіння у непростий час суспільної турбулентності, спричиненої пандемією Covid-19.
Лідерська команда
Володимир Турчиновський
Декан
о.Павло Худ
заступник декана з розвитку
о.Андрій Шестак
Директор Школи журналістики та комунікацій УКУ, заступник декана із
комунікацій
Надія Наконечна
заступниця декана з навчально-організаційної роботи
Юрій Підлісний
керівник бакалаврської програми "Етика-Політика-Економіка"
Дмитро Миронович
керівник бакалаврської програми "Соціології"
Віктор Сусак
завідувач кафедри соціології
Олена Кулигіна
Керівниця програми "Медіакомунікації"
Світлана Жаб'юк
Керівниця програми "Журналістика"
Андрій Костюк
Директор Школи права
Юлія Навроцька
Керівниця магістерської програми "Права людини"
Світлана Хилюк
керівниця бакалаврської програми "Право"
Валентина Засадко
виконавча директорка Школи публічного управління
Мирослава Чех
керівниця магістерської програми "Публічне управління та адміністрування"
Ірина Бек
директорка Інституту лідерства та управління
Ліна Полихата
керівниця магістерської програми "Управління неприбутковими
організаціями"
Тарас Дзюбанський
директор Інституту релігії та суспільства