«Графічний дизайн» покликаний сформувати навички оформлення візуального матеріалу у роботі журналіста та комунікаційника, дати розуміння основ його створення та змоделювати найпоширеніші ситуації візуалізації даних у вигляді кейсів та завдань задля їх вирішення. Курс підготовлений так, щоб навчити створювати візуал у програмах пакету Adobe (Photoshop та Illustrator) та вміти знайти їх доступні еквіваленти, орієнтуючись на потреби часу і проєкту.

Курс сформований так, щоб студенти опанували цілісну картину історії розвитку графічних стилів та могли оцінити доцільність використання кожного із них у своєму проєкті та могли розумітися у їх основних ознаках. Курс навчає співпрацювати із командою інших професіоналів креативних індустрій, аби реалізовувати ідею задля досягнення цілей проекту. Також курс покликаний навчити оцінювати перебіг розробки візуалу для комунікаційних повідомлень, оцінювати переваги і недоліки візуалу на кожному із етапів його створення та вміти поглиблювати ці навички і після курсу самостійно.

Курс призначений для того, щоб слухачі оволоділи практичними навичками візуалізації інформації, опанували відчуття добре зробленого візуалу, навчились шукати та досліджувати ідеї і могли перестраховувати себе від кризових ситуацій у випадку використання розроблених ними візуальних комунікацій. Студенти закріплюють практично уявлення про символи, стилі в дизайні і композиційні прийоми, використовують перевірені джерела графіки для візуалізації даних та оцінюють перспективи їх використання.

Викладачі диспипліни
5e2710117c43f
Вид навчальної програми:
Медіакомунікації
Олександра Корчевська-Цехош

Графічна та діджитал дизайнерка, арт-директорка