Говорити переконливо – словом і жестом, опанувати елементи психологічної і риторичної культури, аналізувати тексти, випрацювати свій індивідуальний стиль промовляння і стати обличчям-брендом пропонує курс «Сторителіг та публічний виступ». Тренінги з аудіо- та відеопрактики допоможуть зробити авторську фразу індивідуальною та удосконалити комунікативну майстерність.

Відеозаписи навчать правильно інтонувати й подавати інформацію; жестикулювати, імпровізувати, аргументувати, не хвилюючись. Робота перед камерою дасть змогу навчитися працювати в різних техніках, позбутися страху перед камерою, налагодити зоровий контакт з аудиторією і втримати її увагу.

В межах курсу студенти опановують засади комунікаційної культури та етики  взаємодії, ознайомлюються з навиками комунікативного контакту для успішного спілкування. На практичних заняттях виробляють оригінальний ораторський стиль, моделюють комунікативні ситуації, виконують аналіз медійної продукції.

Викладачі диспипліни
deresh
Вид навчальної програми:
Журналістика / Медіакомунікації
Любко Дереш

Сучасний український письменник. Його твори перекладені кількома європейськими мовами (німецька, польська, італійська, сербська тощо); роман «Культ» був представлений на Лейпцизькому книжковому ярмарку 2005 року. У 2009 році роман Дереша «Культ» видано французькою у видавництві «Сток».