З порадами по дизайну презентацій вам допоможе Ігор! Тема його магістерської роботи: «Ефективні дизайн-рішення для візуальних презентацій брендів (творчий проєкт)». Це дослідження є унікальним та інноваційним авторським продуктом. Лише уявіть – Ігор створив 50+ PPT презентацій для 45+ брендів! В теоретичній частині студент дослідив і систематизував інструментарій ефективних дизайн-рішень візуальних презентацій брендів. У практичній частині роботи Ігор самостійно розробив власний алгоритм візуалізації презентацій.