Малодосліджувані теми ваблять! Однією з таких є інтернет документалістика, яку аналізувала на прикладі фільмографії Юрія Дудя студентка Поліно у магістерській роботі. Інтернет-документалістика, у випадку творчості Дудя є формою громадської журналістики, а саме YouTube-журналістики, яка є новим жанром, що потребує ретельного вивчення та класифікації. Серед робіт українських дослідників, Поліна не знайшла аналогів академічного аналізу документальних фільмів Юрія Дудя та їх вплив на громадське життя, тож дану роботу можна вважати одним з перших прикладів.